Цени

Просторите за сушене на дрехи се предлага в комплект от 5(пет) и 8(осем) пръта с еднаква дължина.
Дължините на прътите L в комплекта са съответно L = 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 и 2м.
Ширината на простора  e дължината на раменете в комплекта с 5(пет)= 45 см, 8(осем)=75см

По желание на клиента може да са в цвят по избор на клиента +10% към цената на простора и време за изработка 8-10 работни дни.

Цената за посещение с цел оглед или доставка в София и жилищните комплекси е 10лв.

Монтаж + доставката е 40лв.

Дължина на прътите в к-та Комплект от 5 пръта Комплект от 8 пръта
1,2м 70 лв. 110 лв.
1,3м 75 лв. 115 лв.
1,4м 78 лв. 120 лв.
1,5м 82 лв. 125 лв.
1,6м 85 лв. 130 лв.
1,7м 90 лв. 140 лв.
1,8м 95 лв. 150 лв.
2,0м 99 лв. 159 лв.

При закупуване на количества се предлагат
търговски отстъпки
:

От 6 (шест) до 12(дванадесет) броя –  10 %
От 13 (тринадесет) до 20 (двадесет) –  15 %
От 21(двадесет и един) броя –  20 %
От 51(петдесет и един) броя –  30 %