Цени

Просторите за сушене на дрехи се предлага в комплект от 5(пет) и 8(осем) пръта с еднаква дължина.
Дължините на прътите L в комплекта са съответно L = 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 и 2 метра.
Ширината на простора  e дължината на раменете в комплекта с 5(пет)= 45 см, 8(осем)=75см.По желание на клиента може да са в цвят по избор на клиента +10% към цената на простора и време за изработка 5 работни дни.

Цената за посещение с цел оглед в София и жилищните комплекси е 20 лв. 

Доставка и монтаж на тераса без изолация 60лв.;

            +15лв. ако има изолация  на тавана или стените*

                  +20лв. за опасни и високи тераси над 280см. *

                  +10лв. за тераси с широчина под 60см.*

*Сумира се в зависимост от горните параметри на терасата!

За демонтаж на стар простор цена 10 лв.

Цените са актуални към 27.11.2023г. ако намерите метален таванен простор с метални ролки и аналогично качество на по-добра цена на друго място, ние ще направим специална цена само за Вас. Стремим се да предлагаме най-доброто качество спрямо цената.

Дължина на прътите в к-та Комплект от 5 пръта Комплект от 8 пръта
1,2м 74 лв. 115 лв.
1,3м 78 лв. 120 лв.
1,4м 80 лв. 125 лв.
1,5м 85 лв. 130 лв.
1,6м 90 лв. 140 лв.
1,7м 100 лв. 150 лв.
1,8м 105 лв. 160 лв.
2,0м 110 лв. 170 лв.

При закупуване на количества се предлагат
търговски отстъпки
:

От 3 (шест) до 12(дванадесет) броя –  10 %
От 13 (тринадесет) до 20 (двадесет) –  15 %
От 21(двадесет и един) броя –  20 %
От 51(петдесет и един) броя –  30 %