Цени

Просторите за сушене на дрехи се предлага в комплект от 5(пет) и 8(осем) пръта с еднаква дължина.
Дължините на прътите L в комплекта са съответно L = 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 и 2м.
Ширината на простора  e дължината на раменете в комплекта.
Цената за посещение с цел оглед или доставка в София и жилищните комплекси е 10лв.

Дължина на прътите в к-та Комплект от 5 пръта Комплект от 8 пръта
1,2м 70 лв. 112 лв.
1,3м 73 лв. 116 лв.
1,4м 76 лв. 122 лв.
1,5м 79 лв. 126 лв.
1,6м 82 лв. 130 лв.
1,7м 85 лв. 136 лв.
1,8м 90 лв. 144 лв.
2,0м 95 лв. 155 лв.

При закупуване на количества се предлагат
търговски отстъпки
:

От 6 (шест) до 12(дванадесет) броя –  10 %
От 13 (тринадесет) до 20 (двадесет) –  15 %
От 21(двадесет и един) броя –  20 %
От 51(петдесет и един) броя –  30 %