Цени

Просторите за сушене на дрехи се предлага в комплект от 5(пет) и 8(осем) пръта с еднаква дължина.
Дължините на прътите L в комплекта са съответно L = 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 и 2 метра.
Ширината на простора  e дължината на раменете в комплекта с 5(пет)= 45 см, 8(осем)=75см. По желание на клиента може да са в цвят по избор на клиента +10% към цената на простора и време за изработка 5 работни дни.

Цената за посещение с цел оглед в София и жилищните комплекси е 20 лв. 

Монтаж + доставка е 50 лв. за простор закупен от нас.

Монтаж за закупен простор  от друго място 80 лв.

 

Дължина на прътите в к-та Комплект от 5 пръта Комплект от 8 пръта
1,2м 70 лв. 110 лв.
1,3м 75 лв. 115 лв.
1,4м 78 лв. 120 лв.
1,5м 82 лв. 125 лв.
1,6м 85 лв. 130 лв.
1,7м 90 лв. 140 лв.
1,8м 95 лв. 150 лв.
2,0м 99 лв. 159 лв.

При закупуване на количества се предлагат
търговски отстъпки
:

От 3 (шест) до 12(дванадесет) броя –  10 %
От 13 (тринадесет) до 20 (двадесет) –  15 %
От 21(двадесет и един) броя –  20 %
От 51(петдесет и един) броя –  30 %