За нас

ИЗХВЪРЛЕТЕ  ПРОВИСНАЛИТЕ ТЕЛОВЕ,
ВЪЖЕТА И КАБЕЛИ ОТ ТЕРАСИТЕ!СЪЗДАЙТЕ КОМФОРТ С ПРЕДЛАГАНИЯ  ВИ
ПРОСТОР  МЕТАЛЕН ТАВАНЕН
ЗА СУШЕНЕ НА ДРЕХИ

“ПРИПОР”

Предимства на простора:

  • Не ангажира цялата тераса, а само част от нея (максимално до 2м)
  • Прането се вдига и застопорява високо до тавана на терасата и не пречи за свободното движение по нея.
  • Прането се простира в дълбочина и се вижда само простряното на лицевия прът (пръта най-отпред).
  • Можете да скриете прането от погледа на минувачите, ако отпуснете прътовете на нивото на парапета.
  • Малкото отстояние на прътовете от тавана на терасата дава възможност свободно да се отварят прозорци, и комарници при остъклена тераса.

Металният таванен простор е изработен от цветни метали и стомана с антикорозионно покритие,устойчив е на влага, атмосферна агресия и слънчева радиация. това позволява да се монтира на тераси, в бани и други помещения. Изцяло металната констукция предава дълговечност на простора и възможност за дълготрайна безпроблемна употреба.

Двете носещи рамене с ролките на уреда се монтират (анкероват) към тавана (в бетона) посредством дюбели и винтове в комплекта към изделието.

Рейката или закачалката може да се монтира към някоя от стенита на терасата, стаята, парапета или перваза на прозореца.

За простиране на прането всеки прът индивидуално се спуска от тавана на височина около 1,5 до 1,6 метра от пода. Tази височина се регламентира от монтажа на рейката и от възлите на въжетата.

Дебелината на пръта позволява ползването на най-обикновени щипки, даже и при простиранене на по-дебели материи, като одеала и прочее.

Прането се простира равномерно по цялата дължина на пръта.

Всеки прът с простряното пране се вдига към тавана с издърпването на въжетата му и се фиксира с окачването на въжето към рейката (закачалката).